Referenser

Vad säger våra kunder?

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners utvecklar vi batterier och batterisystem för alla typer av applikationer. Från idé till produktion, från standardprodukter till kundanpassade lösningar.   

Våra specialområden är:

• Medicinteknik
• Industriapplikationer
• Marinteknik
• Reservkraft  

Ett urval kundreferenser

Här intill har vi samlat ett urval av våra kundreferenser. Läs om batterifyren som lyser upp i norska fjordar, battericontainern som kan driva en hel stad, den batteridrivna flygplanstraktorn som bogserar ett långdistansplan och LUCAS, det batteridrivna bröstkompressionssystemet, som bidrar till att rädda liv.   

Kontakta Celltech

Som du säkert redan har märkt går utvecklingen inom batterier mycket snabbt. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med en batterilösning. Det som var omöjligt igår, är bara svårt i dag.