Reklamation

Om du vill göra en reklamation, vänligen kontakta vår reklamationsavdelning på telefon +46 456-23456 för att få ett ärendenummer. Reklamationsavdelningen kommer därefter att skicka en returföljesedel med ifyllt ärendenummer. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt i returföljesedeln och bifoga gärna bild och tillhörande dokument.