Vision & Mission

Vision

Celltech ska vara det självklara valet när företag väljer sin batteripartner.

Mission

Som Sveriges ledande batterileverantör har vi kompetens och erfarenhet att vara länken mellan idé och den färdiga produkten. Celltech vill bidra till att Sverige skall vara ledande inom batteridrivna produkter genom att vara svensk industris ”batteriavdelning”.